23Mars2018

Dr. Ramush Bejiqi


INFORMATA PERSONALE

Emri: RAMUSH
Babai: HALIL         
Mbiemri: BEJIQI
Datëlindja: 02. MARS. 1961
Vendlindja:
RAMA BAJË, MEDVEGJË 
Adresa e vendit te punës: Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Klinika e Pediatrisë


DIPLOMAT

-   Fakulteti i Mjekësisë 1981 – 1986, Nish, Serbi, Jugosllavia (i shpallur studenti me i mire i Fakultetit te Mjekësisë të Nishit për vitin 1986).

-   Specializimi  nga lëmi i Pediatrisë 1991 – 1995, Nish, Serbia, Jugosllavia.

-   Magjistratura  nga lëmia e Imunologjisë me alergologji, 1986 – 1988, Nish, Serbia, Jugosllavia.

-   Subspecializimi nga lëmi i Kardiologjisë, 1995 – 1997, Beograd, Jugosllavia.

-   Doktoratura nga lëmi e anomalive kongjenitale te zemrës 2005-2010, Tirane Shqipëri, ne temën: Anomalitë kongjenitale te zemrës si shkaktar te cianozës qendrore tek i porsalinduri ne gjendje kritike, 22.07.2010. Tirane Shqipëri.

-   I zgjedhur Profesor asistent ne Universitetin Iliria, Dega Rezonanca në Prishtinë.


PËRVOJA PROFESIONALE

-   1986-1991, Qendra Medicinale, Leskovc, Medvegjë, Banja e Sijarinës

-   1991 dhe me tutje, Klinika e Pediatrisë, Reparti i Neonatologjisë, Kardiologjie.

-   12.05. 2001, dhe me tutje  Shef i Njësisë Intensive

-   1984/85 dhe 1985/86 (2 vjet) demonstrator ne lëndën e biokimisë ne Universitetin e Nishit

-   1 vit asistent i angazhuar ne Kliniken e Pediatrisë, Universiteti i Prishtinës, ne lenden e Pediatrisë

-   Mars 2010, Kryetar i Shoqatës se Pediatërve te Republikës së Kosovës

-   2008. Anëtar i European Association of Pediatric Cardiologist

-   2008. Anëtar i American College of Cardiology

-   Mars 2011.  Dhënia e titullit profesional Fellow of American College of Cardiology, New Orelans, USA 02- 06.04.2011.

-   Mars 2011 i emëruar per Drejtor te Emergjencës Pediatrike në QKUK ne Prishtinë

-   23.09.2011. Nga Ministri Shëndetësisë se Kosovës i emëruar për Drejtor i Bordit te Klinikes se Kardiokirurgjisë ne Prishtinë

-   01.- 04.11.2012. Drejtor i Shkollës se Pare te Pediatrisë Kosovare, Ohër, Maqedoni

-   Anëtar i Bordit Recensues i Revistës “Medicus” Maqedoni

 


AFTËSI  TË DËSHMUARA         

-   Ekokardiografia transtorakale, transezofageale, 3D dhe 4D

-   Ekokardiografia fetale

-   Kardiologjia pediatrike intervente

-   Ekosonografia e abdomenit

-   Kardiologjia intervente në pediatri


TRAJNIME TJERA

-   Subspecializimi nga lëmia e kardiologjisë (24 muaj) tetor 1995 shtator 1997. vendi Beograd, Serbi, Titulli:  subspecialist i kardiologjisë.

-   Shkolla e dyte pediatrike e Jugosllavisë, 01 – 06.06.1998,

-   Trajnimi për aplikimin e “Baby friendly initiative”, 31.05. - -07.06.1998

-   Trajnimi “Advances in anaesthesia, intensive care and pain treatment” Prishtine, 22 - 23.10.1999, Prishtine.

-   Trajnimi ne lëmin e ekokardiografise transtorakale dhe ekokardiografise fetale, i udhëhequr nga Prof. James Huta, USA, 2001 dhe 2002.

-   Trajnimi ne lëmine e ekokardiografise transtorakale dhe ekokardiografise fetale ne vitin 2000 dhe 2001 ne Prishtine, nen udhëheqjen e Prof. Dr. Jan Marek, Prage, Qeki;

-   Trajnimi ne lëmine e ekokardiografise dhe kardiologjise pediatrike ne Prishtine, 2000, 2001, 2001, 2003, 2005, nen udhëheqjen e Prof. Dr. Nils Rune, Lund, Suedi;

-   Trajnimi ne lëmine e kardiologjisë dhe ekokardiografise transtorakale ne Prishtine, nen udhëheqjen e Dr Kirk Milhoan, USA, 13 vizita ne Kosove ne periudhën 2000 – 2012.

-   Trajnimi ne lëmine e ekokardiografise dhe kardiologjisë intervente,17.01.2006 deri 03.02.2006. Universiteti i Lundit, Suedi.

-   Vorkshopi i 63-te Nestle Nutrition, 30.03. – 03.04.2008. New Delhi, India

-   Trajnimi ne lëmine e kardiologjisë intervente, 10.12.2007 deri 20.12.2007. San Donato Milanese, Milan, Itali,

-   Vorkshopi ne lëmine e kardiologjisë intervente, 28.03. – 31.03.2007. San Donato Milanese, Milan, Itali,

-   Trajnimi ne Ultrasonografine diagnostike,  05.02.2009. Prishtine, Kosove

-   Seminari ne lëmine e nefrologjise, 09.07.2005. Prishtine, Kosove

-   Trajnimi ne lëmine e ekokardiografise dhe ekokardiografise fetale, 30 dite, Prage, Çeki,

-   Trajinimi ne lëmine e ekokardiografise fetale, 3D dhe 4D, Maj, Zagreb, 2009.

-   Trajnimi ne Pediatric Emergency Resisstutation, Prishtine 2009.

-   Trajnimi ne Pediatric Advanced Live Support, 14.07. – 20.07.2010, Prishtine

-   Trajnimi nga lëmia e ekokardiografise fetale 11-13.03.2010. (Dr Enrico Ciappa,  Florencis, Itali) Prishtine

-   Trajnimi ne Pediatric Advanced Live Support, 14.03. – 20.03.2012, Prishtine 26- 30.06.2012.

-   Structural, Congenital intervention – Workshop-i ne kardiologjine pediatrike, Frankfurt, Gjermani;

-   02 – 05.10.2012. Riga, Letoni, Shkola e Gastroenterologjise evropiane, ESPGHAN Estern Europe;

-   ESPGHAN Eastern Europe, 3-5 Prill, 2013, Prishtine, Kosove, Shkola e Gastroenterologjise evropiane, ESPGHAN Eastern Europe;

-   Trajnimi ne lëmine e kardiologjisë intervente dhe ekokardiografise antenatale, “Istittuo Giannina Gaslini” Genoa, Italy, 13.05. - 30.05.2013

-   27- 29.06.2013. Structural, Congenital intervention – Workshop-i ne kardiologjinë pediatrike, Frankfurt, Gjermani.


TITUJT E PUBLIKUAR

1.      Monografia Gjendjet Emergjente ne Kardiologjinë Pediatrike, Dr Ramush Bejiqi,  2007, ISSN 978-9951-8731-0-9

2.      Kujdesi Shëndetësor, për klasën e IV te shkollave te mesme, Tefik Bekteshi, Halil Ahmetaj, Nagip Elshani, Zylfije Hundozi, Salih Krasniqi, Adem Haziri, Hysri Tafarshiku, Rexhep Manaj, Kelmend Pallaska, Agron Krasniqi, Ramush Bejiqi, Shtëpia Botuese Libri Shkollor, Prishtine

3.      Autor i dy kapitujve ne librin Universitar te Pediatrisë 2010,  kapitulli  i Kardiologjisë dhe kapitulli  i Terapisë Intensive

4.      Koautor I një kapitulli I librit Universitar Pediatria, 2010, Kapitulli I Sëmundjeve reumatologjike,

5.      Bashkautor i kapitullit Sëmundjet Reumatizmale ne Pediatri ne Librin Universitar te Pediatrisë, Prishtine, 2010.

6.      Trajtimi intensiv ne Pediatri (monografi ne botim) Dr Ramush Bejiqi.


SHKRIME TË PUBLIKUARA

1.      Echocardiographic Diagnosis of Divided Right atrium – Cor Triatriatum Dextrum, Ramush Bejiqi, Ragip Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, M. Kelmmendi,

2.      Medical Archives, Journal of the Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina,  2010,  64:5

3.      Echocardiographic Measurrments of Normal Fetal Pulmonary Artery and Pulmonary Branches and Comparasion on Fetuses with Congenital Diaphragmatic Hernia, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, H. Bejiqi

4.      Medical Archives, Journal of the Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina, 2010,  64:6.

5.      Multiple rhabdomyoma diagnosed in neonatal period, Ramush Bejiqi, Ragip Retkoceri, Naim Zeka, Mehmedali Azemi, Acta Inform Med. 2010; 18(4): 236-238.

6.      Hypertrophic Cardiomyopathy Associated with Mid-cavity Obstruction and High Left Interventricular Pressure. Ramush Bejiqi, Retkoceri RJ, Bejiqi HS. Acta Inform Med. 2011; 19 (4): 241 – 243.

7.      Klippel – Feil Syndrome Associated with Atrial Septal Defect
Ramush Bejiqi, Ragip Retkoceri, Hana Bejiqi, Naim Zeka, Arlinda Maloku, Majlinda Berisha Med Arh. 2013; 67(2): 141-142

8.      Historia e Zhvillimit dhe aplikimit te ekokardiografise ne Pediatri, Ramush Bejiqi, H. Bejiqi, R. Retkoceri, Medicus, 17 (1), 2012.426 – 435

9.      Cor triatriuatum sinistrum, Myrvete Kelmendi, Ramush Bejiqi, G. Bajraktari, Medical Archives, Journal of the Medical Sciences in Bosnia and Herzegovina, 2009.


PUNIMET REVIALE (autor)

1.      Udhëheqja ekokardiografike e procedurës se balon atrioseptostomise te transpozicioni i  eneve te gjakut Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, H. Bejiqi, A. Sopaj, L. Kryeziu, R. Alihajdaraj, V. Miranovic; Revista Shqiptare e Kardiologjisë, Dhjetor 2007 Vëllimi VI Nr. 2

2.      Diagnostikimi Ekokardiografik i Derdhjes Totale Anomale te Venave Pulmonare R.Bejiqi, R.Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, H. Bejiqi, L. Kryeziu, A.Gerguri, A. Batalli, Sh. Dedinca; Praxis Medica 2010

3.      Derdhja totale anomale e venave pulmonare – diagnostikimi ekokardiografik, Ramush Bejiqi, Ragip Retkoceri, Naim Zeka, Hana Bejiqi, Lindita Kryeziu, Revista e Shoqates se Mjekeve Shqiptare te Maqedonise, Medicus, 2010, UDC 61; XII

4.      Prenatal diagnosis of the left ventricular diverticulum – R. Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, H. Bejiqi, Advances in Perinatal Medicine, 26 – 29. 05. 2010. Granada Spain

5.      Development of pediatric cardiology in Kosova, how did we start, where do we stand and what is our purpose, R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkocer, L. Kryeziu, A. Batalli, N Zeka, H. Bejiqi, K. Dedushi, University Clinical Centre of Kosova, Pedijatrija, Godisnja revija, 2010, 12, Skopje

6.      Reumatska groznica i reumatske srcane mane kod dece lecene na Decjoj Klinici u Prishtini, Mirvete Kelmendi, Dragoljub Zoric, Ljiljana Sulovic, Ramush Bejiqi, Acta rheumatologica Belgradensia Vol 28, N 1, 1998.

 
   

 

 

BASHKAUTOR I PUNIMEVE ME ISSN

1.      Epilepsia me maja dhe vale të vazhdueshme gjatë gjumit të ngadalësuar, Naim Zeka, Ramush Bejiqi, Abdurrahim Gërguri, Ragip Retkoceri, “Medicus”, Vol. 18(1) Maj 2013, ISSN 1409 – 6366, UDC 61, Vol.

2.      Çrregullimet e sistemit kardiovaskular si pasoje e cianozes kronike te femijet me keqformime te lindura te zemres, Nijazi Gashi, R. Bejiqi, V. Kotori, R. Retkoceri, H. Bejiqi, A. Retkoceri, “Medicus”, Vol. 18(1) Maj 2013, ISSN 1409 – 6366, UDC 61, Vol.


PUNIMET NË KONGRESE:

1.      Echocardiographic diagnosis of rhabdomyoma complicated with thrombosis of left Ventricle R Bejiqi,M kelmendi,R Retkoceri,N Zeka,H bejiqi,M Azemi,N Gashi,L kryeziu(European Academy of Paediatrics-EAP Nice France 2008.

2.      Echocardiographic assessment of diastolic circulation in descendent aorta in children with Persistent ductus arteriosus. R. Bejiqi, M. Kelmendi, H. Bejiqi, N Zeka, M Azemi, L. Kryeziu, M Shala, R Retkoceri,  (European Academy of Paediatrics - EAP Nice France 2008.              

3.      Anti-Arrhytmic management of supraventricular paroxysmal tachycardia in children - our experience. (3rd World congres on heart disease Washington 2003)  R. Bejiqi,M. Kelmendi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi University Children’s Hospital,Prishtina,UNMIK,Kosova         

4.      Vleresimi ekokardiografik i koarktacionit te aortes Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M.Kelmendi, N.Zeka, H.Bejiqi, D.Telaku Klinika e Pediatrise Prishtine, Prizreni 2003.

5.      Roli I Ekokardiografise ne Dg, percjelljen dhe prognozen e hipertenisionit persistent pulmonar te neonati. R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, G.Guhelli, H. Bytyqi Qendra Klinike Universitare e Kosoves-Prishtine. (Konferenca e VI pediatrike  shqiptare 2002).

6.      Vleresimi ekokardiografic I qarkullimit anterograd ne aorten descendente tek kardiomiopatite primare dilatative ne moshen femijerore. R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, H Bejiqi, N Zeka, A Sopaj, H Ajdini  QKUK, Klinika e Pediatrise,Shtepia e shendetit Prishtine, Konferenca e VII pediatrike Tirane. 2003

7.      Kardiomiopatite dilatative te femijet, dg, percjellja dhe prognoza e tyre.R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, N Zeka, H Bejiqi. QKUK,Klinika e Pediatrise,Shtepia e shendetit Prishtine.(Prizreni  2003)

8.      Anomalite Kongjenitale te arterjeve koronare te femijet, ekzaminimi ekokardiografik. R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, N Zeka, H Bejiqi.QKUK, Klinika e Pediatrise, Shtepia e shendetit Prishtine; Prizreni 2003.

9.      Dhenia e antikoagulanteve te femijet me kardiomiopati dilatative. R Bejiqi, R Retkoceri, M Kelmendi, N Zeka, H Bejiqi, L Kryeziu, M Azemi, A Sopaj Klinika e Pediatrise Prishtine,QKUK PrishtineKonference e 11 vjetore Pediatrike; Tirane  2008

10.  Percjellja ekokardiografike e trombozes se ventrikulit te majte. R Bejiqi, R retkoceri, M Kelmendi, N Zeka, H Bejiqi, A Sopaj, A Avdiu QKU,Klinika e Pediatrise  Prishtine Ultrasonografia diagnostike ne mjekesi Prizreni 2005

11.  Roli I Ekokardiografise fetale ne diagnostikimin e AKZ R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, N Zeka, H Bejiqi, B Syla, L Kryeziu,QKU,Klinika e pediatrise Prishtine ,Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekesi  Prizreni 2006

12.  Anomalite kongjenitale te zemres si indikacion per nderprerjen e shtatzenesise. R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, N Zeka, A Batalli, L Kryeziu, H Bejiqi, A Sopaj, V  Miranovic, QKUK, Klinika e Pediatrise, Prishtine, KBC Podgorica, Shtepia e shendetit  Prishtine. Kongresi I pare nderkombetar Kosova son Prizren 2007.

13.  Prezentimi ekokardiografik I arterieve koronare te femijet me transponim te eneve te gjakut. R Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, L Kryeziu, A Batalli, N Zeka, H Bejiqi, A. Sopaj, A Avdiu, K Bajraktari, H Hajdini, V Miranovic. QKUK,Klinika e Pediatrise, Shtepia e shendetit  Prishtine, KBS Podgorica Montenegro. Kongresi I pare nderkombetar Kosova Son Prizren 2007.

14.  Thrombocytopenia-Agenesis Radii, R Bejiqi, R Retkoceri, M Kelmendi, N Zeka Department of intensive care, Paediatric Clinik, UCC Prishtina, Kosovo European Academy of Paediatrics, Barcelona, Spain October 2006.

15.  Cardiomiopatia hipertrofike me aneurizme te ventrikulit te majte ne moshen neonataleR.Bejiqi, M Kelmendi, R Retkoceri, H bejiqi, N Zeka, L Kryeziu, A Sopaj, K Bajraktari,  Ismajli, QKUK, Klinika e Pediatrise Prishtine, Konferenca e 10 te vjetore e Pediatrise Tirane 2007.

16.  Rabdomioma e shumëfishtë në moshen neonatale. Konferenca e 10 te vjetore e Pediatrise Tirane 2007. R Bejiqi, M Kelmendi, R. Retkoceri, N Zeka, H Bejiqi, L Kryeziu, Gj Sejdiu, A. Avdiu, F   Krasniqi, A Sopaj, S Ismajli, K Bajraktari, H Hajdini. QKUK,   Klinika e Pediatrise Prishtine.

17.  Balon atrioseptostomia e parë në Kosovë,sfide,sukses apo zhgenjim R. Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, M. Kelmendi QKUK, Klinika e Pediatrisë Prishtinë  Konferenca e VIIItë vjetore e Pediatrisë Tiranë 2005.

18.  Early – fetal diagnosis of rhabdomyoma in diabetic pregnancy, 4th international symposium on diabetes and pregnancy 2007 Istambul R.Bejiqi, M.Kelmendi, R.Retkoceri, H.Bejiqi, N.Zeka, A.Sopaj, K.Bajraktari, B.Syla UCC Pediatric Clinic Prishtina, Health House Prishtina,Theranda

19.  Echocardiographic evaluation of left ventricle in fetus from diabetic pregnancy, 14th    international symposium on diabetes and pregnancy 2007 Istambul R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Ratkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, A. Sopaj UCC pediatric clinic Prishtina, Kosova, Health House Prishtina

20.  Congenital Aneurisma of the Left Venticle in Neonatal Period-case presentation Kongresi I pare i shoqates se kardiologeve te Kosoves 26-28 Shtator Prishtine R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, L. Kryeziu, A. Sopaj, M. Azemi    

21.  Diagnostikimi dhe trajtimi i sindromes konvulzive ne moshen femijenore, Konferenca internacionale per mjekesi emergjente 14-16.05.2009 Prishtine R. Bejiqi, N. Zeka, R. Retkoceri, M. Kelmendi, Sh. Dedinca, L. Kryeziu, M. Azemi Njesia intenzive e Klinikes Pediatrike,QKUK Prishtine Kosova

22.  Doppler Ekokardiografia në ekzaminimin e prolapsit të valvules mitrale R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, L. Kryeziu, A.Sopaj QKUK, Prishtinë,Eko-laboratori i Klinikës Pediatrike Ultrasonografia diagnostike në mjekësi, Prizren 08-09-06.2006

23.  The role of procalcitonin and C reactive protein in diagnosis and treatment of exudative pericarditis, (poster presentattion)  Ramush Bejiqi et all, IPA congres 2010, Johanesburg

24.  The level of of the CRP, PCT, ESR and WBC in differential diagnosis of lower respiratory tract infection, (Poster presentation) Ramush Bejiqi et all, IPA Congress, 2010, Johanesburg

25.  Acute Cardiac care, (poster presentation), Kopenhagen, Danmark, Congress 16-19 October, 2010, Ramush Bejiqi et al

26.  The role of MRI in diagnosis the TBC meningitis, (poster presenttaion), ESPID Congress, Porto, Portugal,  02  - 04.05.2007. Ramush Bejiqi et al

27.  Coronary abnormalities detected by echocardiography in children with tetralogy of Fallot, (poster presentation) ESCV 6th Congres, 15 – 18. Aprill, 2010, Izmir, Turkey Ramush Bejiqi, et all.

28.  Echocardiographic presentation of the coronary arteries in children with transposition of great vessels (oral presentation) 6th Congres ESCVD, 15 -18 April, 2010, Izmir, Turkey Ramush Bejiqi et all, 

29.  Measurement of CRP, PCT, ESR and WBC in lowel respiratory tract infection, (poster presentation) 3-rd EAPS Congress 23-26.10.2010. Copenhagen, Denmark Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, H. Bejiqi, N. Zeka 3

30.  Infective endocarditis in boy after circumcission, (poster presentation) Ramush Bejiqi, et all, ESPID Congress, 04 – 08.05.2010, Nice, France

31.  Menaxhimi në shtatzenite me sëmundje kongjenitale kardiake, Ramush Bejiqi, Kursi i 2-të i avancuar i ekografisë në obstetrikë dhe Gjinekologji,  04. 07.06. 2009, Tirana, Albania

32.  Noninvasive diagnostic of supradiafragmatic forms of total anomalous pulmonary venous return, Pedijatrija, Godisnja revija, 2010, 12, Skopje, Macedonia R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, Sh. Dedinca, A. Batalli, L. Kryeziu, A. Maloku, M. Berisha, University Clinical Centre of Kosova, 

33.  Roli i ekokardiografisë në diagnozën, përcjelljen dhe prognozën e hipertensionit persistent pulmonar te neonati, Konferenca e 6-te vjetore e Shoqates Pediatrike Shqiptare  R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, N. Zeka, G. Guhelli, H. Bytyqi, 01.- 02.11.2002.   

34.  Therapeutic treatment of PSVT in children – our experience, UNEPA-EPSA Congress 2000, Rome, Italy R. Bejiqi, M. Kelmendi, Z. Gjoni, H. Bejiqi, N. Gashi, D. Telaku, M. Begolli, L. Pallaska, M. Shala, 

35.  Cor triatriatum, - Prikaz bolesnika, Jugoslovenski pediatrijski dani, Nis 1997 R. Bejiqi, S. Simeunovic, Lj, Ceranic, M, Djukic, V, Parezanovic, A. Maljoku, B. Nikolic, D.Savic-Bozovic, 

36.  Urodjene srcane mane kod kriticno obolelog novorodjenceta sa centralnom cianozom,  Jugoslovenski pediatrijski dani, Nis 1997 R. Bejiqi, Lj. Ceranic, M Keljmendi, F. Jonuzi, H Bejiqi, Lj. Sulovic.

37.  Arterijska Vaskularizacija distalnog dela kicmene mozdine, XXVIII Kongres studenatamedicine I stomatologije Jugoslavije, Tuzla, 1986, Ramush Bejiqi, Mehmoud Maoia.

38.  Arterijska Vaskularizacija srca, XXVI Kongres studenata medicine I stomatologije Jugoslavije, Crikvenica, 1984. Ramush Bejiqi, Mehmoud Maoia, 

39.  Bakterisjki endokarditis komplikovan intrahospitalnom infekcijom, Ramush Bejiqi, M. Kelmendi, A, Maloku, H. Bejiq, G. Pavlovic, Lj. Sulovic, Dani Mikrobiologa Jugoslavije, 17– 19. Juni, 1998, Igalo, Jugoslavija

40.   4th World Congress of the World society for pediatric infective disease, Warshaw, September 01. – 04.09.2005, Ramush Bejiqi et all.

41.   Echocardiographic evaluation of the closed foramen ovale in neonatal period, Ramush Bejiqi, et all, 16th ESPNIC Medical and Nursing annual Congress, 15 – 17.09. 2005. Anwerpen, Belgium

42.  Primena kaptoprila I MgSO4 kod dece sa PPHN, Ramush Bejiqi, A. Maljoku, B. Poskurica, M. Kelmendi, F. Jonuzi, H. Bejiq, I Kongres Jugoslovenske Lige za Hipertenziju, Beograd, 1998

43.   Our experience with primary cardiompyopathy in neonates, Bejiq R, Jovanovic I, Kelmendi M, Maloku A, Jonuzi F, Bejiq H, Pavlovic G, Paripovic E, Zoric D. VIth Balkan pediatric cardiology and cardiac surgery congress Anatalia, 1998

44.  Fetal echocardiography in today’s light of cardiology, R. Bejiqi, Simpoziumi I pare profesionalo-shkencor Ultrasonografia Diagnostike, ne Mjekesi, Prizren 2002

45.  The acute respiratory complications in children with acute bronchiolitis, Ramush Bejiqi, 20th Medical and Nursing Congress 14 – 17 June, 2009, Verona Italy

46.  Cardiac failure in acute rheumatic fever Ramush Bejiqi, 20th Medical and Nursing Congress 14 – 17 June, 2009, Verona Italy

47.  Echocardiographic evaluation of the tricuspid Regrugitation in children wit obstructive pulmonay diseases, Ramush Bejiqi, et all 5th international Congress on Pediatric Pulmonolgy, Nice, March 2002

48.  Eliminimi i trupit të huaj nga trakti digjestiv me tretje të barium sulfatit, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, H. Bejiqi, M. Azemi, Sh. Dedinca, L. Kryeziu, Konferenca internacionale për mjekësi emeregjente, Prishtinë, 14-16.05.2009. Prishtinë, Kosovë

49.  Congenital heart disease accompanied with hexodactilia, Bejiqi R, Retkoceri R, Kelmendi M, Zeka N, Bejiqi H, Sopaj A, Avdiu A, 3rd Macedonian Congress of Cardiology, 21 – 24.06. 2006, Ohrid, Macedonia,

50.  Hypertensioni arterial te fëmijët, R. Bejiqi, Simpoziumi i parë i Shoqatës sëKardiologove të Kosovës, 07.Dhjetor, 2005. Prishtinë, Kosovë

51.  Imunodeficienca sekondare medikamentoze e komplikuar me miokardit, J Project, Shoqata e Pediatërve të Shqipërisë, 9 Prill, 2010, Tiranë, Shqipëri Ramush Bejiqi, H. Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, Sh. Dedinca, 

52.  Rabdomioma i shumëfishte në moshën neonatale – prezantim i tre rasteve, Konferenca e 10te vjetore e Pediatrise, 09 – 10.Nentor, 2007. Tirane Shqiperi, Ramush Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, L. Kryeziu, Gj. Sejdiu, A. Avdiu, F. Krasniqi, A. Sopaj, H. Ismalji, K. Bajraktari, H. Ajdini, 

53.  Qendrimi i prindërve ndaj shtatzënisë me anomali kongjenitale te zemres, Ramush Bejiqi, H. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, L, Kryeziu, Konferenca e tretë mbarshqiptare e mjekësisë perinatale, Vellimi 40, N 2,  Qershor 2009.

54.  Diagnostikimi i anomalive kongjenitale të arterieve koronare, Konferenca e tretë e Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës, Prishitnë, 10 – 11.06.2011. Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, H. Bejiqi, N. Zeka, Sh. Dedinca.

55.  Diagnostikimi dhe trajtimi i gjithëmbarshëm i keqformimeve komplekse të lindura të zemrës, Konferenca e tretë e Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës,  Prishitnë, 10 – 11.06.2011. Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, H. Bejiqi, N. Zeka, A. Batalli, L. Kryeziu, A. Ramosaj, Rr. Alihajdaraj

56.  Incidenca e dëmtimeve në zemër tek fëmijët pas ethjes reumatizmale – përvoja e jonë 11 vjeçare Konferenca e tretë e Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës,  Prishitnë, 10 – 11.06.2011. Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, L. Kryeziu, N. Zeka, H. Bejiqi, Sh. Dedinca, A. Gerguri, M. Azemi, Rr Alihajdaraj, M, Berisha, A. Maloku

57.  Procalcitonina si parameter në diagnostikimin, udhëheqjen dhe vlerësimin e terapisë të infeksionet në moshen neonatale dhe fëmijërore, Takimi Profesional Mjekësor, Gostivar, 28 – 29.10.2011. Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, A. Gerguri, N. Gashi

58.  Anomalitë e lindura të enëve të gjakut – rezultatet afatshkurte në Qendren tonë, Konferenca e 13 vjetore e Pediatrisë, 21-22.10.2011.Tiranë, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, H. Bejiqi, N. Zeka, L. Kryeziu, Sh. Dedinca, A. Sopaj, N. Gashi

59.  Prenatal diagnosis and outcome of fetuses with complete atri-ventricular septal defect, a single centre experience, 5th Congres Pediatric association of Macedonia, 05 – 09 october, 2011, Ohrid, Macedonia, Bejiqi R, Retkoceri R, Kelmendi M, Bejiqi H, Zeka N, Kryeziu L.

60.  Infective endocarditis, diagnosis, treatment and outcomes- A single centre experience" ESPID 2011, The Hague, the Netherlands, June 7-11, 2011 Ramush Bejiqi,

61.  Balloon atrial septostomy - transumbilical vein approach short experience, Ramush Bejiqi, et all. Oral Presentation, 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean 24-27 March 2011, in Antalya, Turkey,

62.  Prenatal diagnosis and outcome of fetuses with complete atrio-ventricular    septal defect, a single centre experience  43th international meeting of gestosis Organisation 13 – 16, 2011.  Istanbull, Turkey: Ramush Bejiqi, Ragip Retkoceri, Hana Bejiqi, Naim Zeka, Lindita Kryeziu.

63.  EPS Montreal International Forum on Intensive Care Medicine to be held from June 1-2, 2011, in Montreal, Quebec, Canada. It is with great pleasure that we invite you to attend the Congress, Ramush Bejiqi,

64.   Impact of prenatal diagnosis and outcome of children with arotic coarctation, poster presentation, XXIII - European Congress of Perinatal Medicine 13 – 16 June, Paris,   Ramush Bejiqi et all.

65.  Clinical profile  of children with dilated cardiomyopathy and heart failure seen in Kosovo, poster presentation Ramush Bejiqi, et all Congress of Heart Failure, Belgrade, Serbia, 19 -22 May 2012.

66.   Ellis Van Creveld syndrome e shoqeruar me anomali kongjenitale te zemres, R Bejiqi, M. Kelmendi, R Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, A. Sopaj, A. Avdiu QKUK, Klinika e Pediatrise, Prishtine, Konferenca e VII te vjetore e   Pediatrise, Tirane 2005.

67.  Prevalence of sideropenic anemia in children with congenital Heart Disease less than one year in cmparison with health children, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies – EAPS Istanbul, Turkey - October 5-9, 2012 Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, M. Kelmendi, N Zeka.

68.  Isolated aortic coarctation seen in the children in Republic of Kosova A 12years single centre experience,  The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies – EAPS Istanbul, Turkey - October 5-9, 2012 Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, M. Kelmendi, N Zeka.

69.  Valvular heart lesion after attack of the rheumatic fever disease – 11 years experience in single centre, R. Bejiqi, R Retkoceri, H Bejiqi, N Zeka, A Gerguri, M Kelmendi, International Journal of Cardiology, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Suregry, 1 - 4 March, 2012, Antalya, Turkey.

70.  Incidence of congenital heart disease in outpatients referred to a tertiary level for cardiac examination, Ramush Bejiqi, R Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, H, Bejiqi, A. Retkoceri, Sh Surdulli, International Journal of Cardiology, 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 1 - 4 March, 2012, Antalya, Turkey.

71.  Echocardiographic follow up of the thrombosis of left ventricle, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, H. Bejiqi, A. Sopaj, A. Avdiu, Ultrasonografia Diagnostike ne mjekesi, Prizreni 2005.

72.  Ekzaminimi ekosonografik i harkut te aortes, R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, G. Guhelli, Ultrasonogafia Diagnostike ne Mjekesi, Prizren, 14 – 15. Qershor 2002,.

73.  Early diagnosis of nephroblastoma in neonatal period- case presentation, Ramush Bejiqi et all.  XXI Eurtopean Congress od Perinatal Medicine, 10 -13 September, 2008, Istanbul Turkey.

74.  Noninvasive diagnostic of supradiaphragmatic forms of total anomalous pulmonary venous return, R. Bejiqi, M. Kelmendi, R. Retkoceri, H. Bejiqi, N. Zeka, Sh. Dedinca, A. Batalli, L. Kryeziu, A. Kryeziu, M. Berisha, 1st Balkan Conference of Pediatric Associations, 12th  Symposium “ Current Topics of Pediatrics” 2010 Skopje, Macedonia.

75.  XXII European Congress of Perinatal Medicine, Ramush Bejiqi et all. Poster for oral presentation, 26 – 29 May, 2010, Granda, Spain.

76.  Isolated Critical coarctation of the aorta – a single centre experience, Ramush Bejiqi, et all 2nd European Conference on pediatric and neonatal Cardiac care, Montreux, Switzerland.

77.   Coronary abnormalities detected by echocardiography in children with Tetralogy of Fallot, Ramush Bejiqi, et all. 59th ESCVS International Congress, 15 – 18. Aprill 2010, Qesme, Izmir, Turkey.

78.  Echocardiographic presentation of the coronary arteries in children with transposition of the great vessels, Ramush Bejiqi, et all, 59th ESCVS International Congress, 15 – 18. Aprill 2010, Qesme, Izmir, Turkey.

79.  Congenital heart disease in the Republic of Kosovo, R. Bejiqi, Conference booklet “Bridges for child” November 17 – 19, 2011. Vienna, Austria.

80.  Zhvillimi i Ekokardiografise antenatale ne Kosove Ramush Bejiqi, et all, Mjekesia Instituti Alb-Shkenca, Prishtine, 2011.

81.  Rendesia e zhvillimit te ekokardiografise fetale ne trevat shqiptare, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, M. Kelmendi, N. Zeka, M. Berisha, A. Maloku, H. Bejiqi, A. Retkoceri, Sh. Surdulli , Takim Profesional Mjekesor, 26-27.11.2012. Shkup, Maqedoni

82.  Njohja, diagnostikimi dhe trajtimi I shokut ne moshen femijerore, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, Shkolla e Pare e Pediatrise Kosovare,01 – 04.11.2012.  Oher, Maqedoni

83.  "Prenatal diagnosis and outcomes of fetuses with tricuspid atresia – single scntre expirence  " Ramush Bejiqi, International Academy of Cardiology, 18th World Congress on Heart Disease, Annual scientific Sessions 2013, VANCOUVER, BC, CANADA, JULY 26-29, 2013

84.   “Clinical manifestation and outcomes for Kosovar children with hypertrophic cardiomyopathy seen in a referral hospital in Prishtina”(oral presentation), Ramush Bejiqi,  9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS)

85.   “Children with congenital heart disease and sideropenic anaemia less than one year in comparison with health children seen in children in Kosova”(oral presentation), Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS);

86.  "Long –Term heart complications in patients after surgical treatment of the tetralogy of Fallot” Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, 6th Europaediatrics 2013, Glazgow, Scotch,  Conference Secretariat  (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Your Poster Presentation details for the 6th Europaediatrics PP018

87.  “Assesment of the cardiovascular system in children with mucoplysharaidosis – single centre experience”, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, 6th Europaediatrics 2013 Conference Secretariat (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Your Poster Presentation details for the 6th Europaediatrics PP026

88.  Nutrition in children with congenital cardiac disease, Ramush Bejiqi, ESPGHAN Eastern Europe School, Hotel Emerald, Prishtina, Kosovo 3-4-5 April 2013,

89.  “Diagnosis And Follow Up Of The Infants From Diabetic Mother’S With Heart Involvement” R Bejiqi, R Retkoceri, H Bejiqi, N Zeka, A Retkoceri, S Surdulli 12th World Congress in Fetal Medicine, 23-27 June, Marbella- Spain.

90.  Risite per ushqimin dhe te ushqyerit te foshnjet me keqformime te lindura te zemres, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, A. Gerguri, A. Batalli, N. Gashi, M. Avdiu, H. Bejiqi, Konferenca 14 te Kombetare e Pediatrise, 19 – 20.Prill 2013, Tirane Shqiperi

91.  Paraqitja klinike e problemeve kardiake ne moshen neonatale, Ramush Bejiqi, R. Retkoceri, N. Zeka, H. Bejiqi, A. Gerguri, M. Berisha, A. Maloku, L. Kryeziu, A. Retkoceri, Sh. Surdulli, Konferenca 14 te Kombetare e Pediatrise, 19 – 20.Prill 2013, Tirane Shqiperi

92.  "Prenatal diagnosis and outcomes of fetuses with tricuspid atresia – single centre experience” Poster presentation , Ramush Bejiqi International Academy of Cardiology, 18th World Congress of Heart Disease, Annual Scentific Sessions 2013, Vancuver, BC, Canada, July 26-29, 2013
www.CardiologyOnline.com

93.  “Impact of prenatal diagnosis and outcomes of fetuses with tricuspid atresia single centre experience” Poster presentation, Poster session Friday 13 December - PM R. Bejiqi1, R. Retkoceri1, H. Bejiqi1, A. Retkoceri1, SH. Surdulli1 - (1) University Clinical centre Prishtine, Prishtina, Kosovo, Republic of”  4. Euroecho Imaging, Istanbul, Turkey, 2013.

 

 Përgatiti stafi i Portalit Informativ www.medvegja.net